HATO
  หน้าหลัก  รอบรู้เรื่องสี  เกร็ดความรู้สำหรับงานสีพ่นอุตสาหกรรม
 

การเตรียมไม้  ปรกติไม้ที่มาถึงโรงงานเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้ที่ผ่านการอบและการขัดมาแล้ว เราจึงเริ่มขัดที่กระดาษทราย # 180 และจบที่กระดาษทราย # 400 ( ควรขัดด้วยกระดาษทราย เบอร์ต่ำไล่ระดับไปหากระดาษทรายเบอร์สูงกว่า เน้นว่า อย่าขัดข้ามเบอร์ เพราะจะทำให้ผิวไม้ไม่สวยและจะทำให้ขัดยาก)
 
การเตรียมสีรองพื้น  หลังจากที่เราเตรียมไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเตรียมสีรองพื้น ความข้นเหลวของสีรองพื้นปรกติจะอยู่ที่  15 – 16 วินาที เมื่อวัดด้วย ถ้วย Iwata #2 แต่ถ้าเราไม่มีถ้วยวัดก็จะผสมสีต่อทินเนอร์ด้วยอัตรา สี(1) : ทินเนอร์(1.5) โดยประมาณ
 
การเตรียมสีทับหน้า  การเตรียมสีทับหน้าก็คล้ายกับการเตรียมสีรองพื้น อัตราส่วนผสมระหว่างสีกับทินเนอร์ก็คือ สี(1) : ทินเนอร์(1.5)โดยประมาณ หรือถ้ามีถ้วยวัด ความข้นเหลวก็จะอยู่ที่ 12 – 13 วินาที
 
เทคนิคการพ่นสี  โดยปรกติการพ่นสีไม่ว่าจะเป็นสีรองพื้นหรือสีทับหน้า การพ่นที่ถูกต้องคือจะต้องพ่น 2 ดับเบิลโค้ต ( ไปและกลับ 2 เที่ยว) ระยะห่างระหว่างกาพ่นสีกับชิ้นงาน ควรจะอยู่ที่ประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร  ปรับลม/ ปรับสีให้เหมาะกับความข้นเหลวของสี  ในระหว่างการพ่นสีต้องควบคุมระยะห่างและความเร็วในการพ่นสีให้สม่ำเสมอและไม่ควรหยุดในระหว่างการพ่นชิ้นงานยังไม่เสร็จ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสีทองทั่วไป
ปัญหาที่พบในสีน้ำ

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของสีพ่นอุตสาหกรรม

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของสีเคลือบเงา

เกร็ดความรู้สำหรับงานสีน้ำ
เกร็ดความรู้สำหรับงานสีพ่นอุตสาหกรรม
หน้าหลักเกี่ยวกับฮาโต้ |  ผลิตภัณฑ์ |  ผลงานฮาโต้ |  รอบรู้เรื่องสี |  ติดต่อฮาโต
Copyright © 2005 Hato Paint (J.K.R.) Co.,Ltd.