HATO
  หน้าหลัก  ผลิตภัณฑ์
 
 
  ที่ฮาโต้เรามีสินค้ามากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้นิยม
สีทอง, สีตกแต่งอาคาร, สีอุตสาหกรรม, และสีสำหรับงานไม้  สินค้าทุกชนิดของฮาโต้
ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า
ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพจากฮาโต้เท่านั้น
   
 
 
 
สีทองฮาโต้ผลิตด้วยขั้นตอนที่พิถีพิถัน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาด้วยเทคโนโลยีระดับโลก จนถึงการคัดเลือกวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สีทองที่มีคุณภาพสูง ซึ่งคงคุณค่าแตกต่างจากสีทองทั่วไป

  ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้
 

สีตกแต่งอาคารฮาโต้มีให้เลือกทั้งประเภทสีน้ำ
และ สีน้ำมัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ตาม
ความต้องการ

  ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้
 

สีอุตสาหกรรมฮาโต้ช่วยเพิ่มความคงทนและทนทาน
กับงานของกลุ่มลูกค้าที่ใช้ในงานอุตสหกรรม

  ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานไม้ของฮาโต้ช่วยรักษาเนื้อไม้
และสร้างความโดดเด่น ทนทานและสวยงามให้กับ
ไม้ทุกประเภท

  ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้

 
 
หน้าหลักเกี่ยวกับฮาโต้ |  ผลิตภัณฑ์ |  ผลงานฮาโต้ |  รอบรู้เรื่องสี |  ติดต่อฮาโต
Copyright © 2005 Hato Paint (J.K.R.) Co.,Ltd.