HATO
  หน้าหลัก  รอบรู้เรื่องสี  ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาจองสีเคลือบเงา
 
 
     
สาเหตุส่วนใหญ่นั้นมาจากการทาสีเที่ยวที่ 2 ทับเที่ยวแรกในขณะที่สีเที่ยวแรกยังแห้งไม่สนิท

วิธีแก้ไข หลังจากทาสีเที่ยวแรกเสร็จ ก่อนจะทาเที่ยวที่ 2 ต้องมั่นใจว่าสีเที่ยวแรกนั้นแห้งสนิทดี
 
สาเหตุมาจากสีเที่ยวแรกแห้งช้ากว่าเที่ยวที่2 หรือทาสีเที่ยวที่2 ทับเที่ยวแรกในขณะที่เที่ยวแรกยังแห้งไม่สนิท

วิธีแก้ไข  ก่อนทาทับเที่ยวที่ 2 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสีเที่ยวแรกนั้นแห้งสนิท แล้วจึงลงมือทาทับเที่ยวที่ 2 ได้
 
สาเหตุจากการที่ใช้ทินเนอร์ผสมสีไม่ถูกต้องตามที่กำหนด เช่น เที่ยวแรกใช้ น้ำมันสนหรือทินเนอร์ผสมสีน้ำมันหลังจากแห้งสนิทดีแล้วเที่ยวที่2 ใช้ทินเนอร์ 3A หรือ ทินเนอร์ที่ใช้ผสมแลคเกอร์ผสมสีน้ำมันแล้วทาทับเที่ยวแรกจึงเป็นเหตุให้สีเที่ยวแรกนั้นพองขึ้นมา

วิธีแก้ไข ก่อนผสมสีทุกครั้งต้องมั่นใจว่าคุณได้ใช้ทินเนอร์ถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือวิธีการใช้อย่างเคร่งครัด
 
สาเหตุนั้นมาจาก  ก่อนทาสีไม่ได้ทำความสะอาดพื้นผิววัสดุ เพราะโดยส่วนใหญ่พื้นผิวจะมี ฝุ่น / คราบน้ำมัน / หรือสีเก่าที่ยังขูดลอกออกไม่หมด จึงทำให้สีที่เราทาทับไม่เกาะผิววัสดุ

วิธีแก้ไข ก่อนทาสีทุกครั้งต้องทำความสะอาดผิววัสดุให้ปราศจาก ฝุ่น / คราบน้ำมัน หรือ ถ้ามีสีเก่าที่ทาแล้วควรขูดลอกออกให้หมด ก่อนทาสีใหม่ทุกครั้ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสีทองทั่วไป
ปัญหาที่พบในสีน้ำ

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของสีพ่นอุตสาหกรรม

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของสีเคลือบเงา

เกร็ดความรู้สำหรับงานสีน้ำ
เกร็ดความรู้สำหรับงานสีพ่นอุตสาหกรรม
หน้าหลักเกี่ยวกับฮาโต้ |  ผลิตภัณฑ์ |  ผลงานฮาโต้ |  รอบรู้เรื่องสี |  ติดต่อฮาโต
Copyright © 2005 Hato Paint (J.K.R.) Co.,Ltd.