HATO
  หน้าหลัก  รอบรู้เรื่องสี  เกร็ดความรู้สำหรับงานสีน้ำ
 
เพื่อช่วยประสานคราบฝุ่นที่หลงเหลือจากการทำความสะอาดให้เกาะยึดกับพื้นผิว
 
เพื่อช่วยป้องกันความเป็นด่างในปูนไม่ให้ปูนละลายขึ้นมาทำปฏิกิริยากับสี   ทับหน้า
 
เพราะดินสอพองหรือผงยิปซั่มจะร่วนและละลายน้ำได้ดี เมื่ออุดโป๊วจะหลุดร่อนได้ง่าย
 
ควรปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 วันเพื่อให้รอยโป๊วนั้นยุบตัวก่อน
 
ไม่ได้  เพราะผนังปูนที่เพิ่งฉาบเสร็จจะมีความชื้นสูงมากต้องทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนเพื่อให้ความชื้นระเหยออกจากผิวปูนก่อน
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสีทองทั่วไป
ปัญหาที่พบในสีน้ำ

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของสีพ่นอุตสาหกรรม

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของสีเคลือบเงา

เกร็ดความรู้สำหรับงานสีน้ำ
เกร็ดความรู้สำหรับงานสีพ่นอุตสาหกรรม
หน้าหลักเกี่ยวกับฮาโต้ |  ผลิตภัณฑ์ |  ผลงานฮาโต้ |  รอบรู้เรื่องสี |  ติดต่อฮาโต
Copyright © 2005 Hato Paint (J.K.R.) Co.,Ltd.