HATO
  หน้าหลัก  รอบรู้เรื่องสี  ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของสีพ่นอุตสาหกรรม
 
 
   
สามารถจำแนกสาเหตุออกได้ดังนี้คือ
 • ขณะที่ทำงานมีฝนตก
 • อากาศมีความชื้น
 • น้ำที่มาจากเครื่องปั๊มลมหรือสายลม
วิธีแก้ไข   สามารถทำได้ดังนี้คือ
 • ควรหลีกเลี่ยงการทำงานขณะที่มีฝนตกหรือมีสภาพอากาศที่ชื้น
 • จัดทำห้องพ่นสีเพื่อป้องกันละอองน้ำจากภายนอก
 • ถ้าหลีกเลี่ยงสภาพอากาศไม่ได้ควรมีห้องอบสี
 • ตรวจเช็คน้ำในสายลม/เครื่องปั๊มลมทุกครั้งก่อนทำงาน

สาเหตุเกิดจาก
 • สีแห้งเร็วเกินไป
 • ทินเนอร์ที่ใช้ไม่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ
 • วิธีการพ่น

วิธีการแก้ไข  สามารถทำได้ดังนี้คือ

 • ใช้ทินเนอร์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์
 • ควบคุมอุณหภูมิในห้องอบให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
 • ปรับลม/ปรับสี/ปรับระยะห่างระหว่างชิ้นงานกับการพ่นสีให้พอดี ทดลองพ่นก่อนจะลงงานจริง
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสีทองทั่วไป
ปัญหาที่พบในสีน้ำ

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของสีพ่นอุตสาหกรรม

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของสีเคลือบเงา

เกร็ดความรู้สำหรับงานสีน้ำ
เกร็ดความรู้สำหรับงานสีพ่นอุตสาหกรรม
หน้าหลักเกี่ยวกับฮาโต้ |  ผลิตภัณฑ์ |  ผลงานฮาโต้ |  รอบรู้เรื่องสี |  ติดต่อฮาโต
Copyright © 2005 Hato Paint (J.K.R.) Co.,Ltd.