HATO
  Home  Product
 
 
  ที่ฮาโต้เรามีสินค้ามากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่ม
ผู้นิยม สีทอง, สีตกแต่งอาคาร, สีอุตสาหกรรม, และสีสำหรับงานไม้  สินค้าทุกชนิด
ของฮาโต้ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพจากฮาโต้เท่านั้น
   
 
 


 
สีทองฮาโต้ผลิตด้วยขั้นตอนที่พิถีพิถัน ตั้งแต่
การวิจัยพัฒนาด้วยเทคโนโลยีระดับโลก จนถึง
การคัดเลือกวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สีทองที่มีคุณภาพสูง ซึ่งคงคุณค่าแตกต่างจากสีทองทั่วไป

  ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้
 

สีตกแต่งอาคารฮาโต้มีให้เลือกทั้งประเภทสีน้ำ
และ สีน้ำมัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ตาม
ความต้องการ

  ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้
 

สีอุตสาหกรรมฮาโต้ช่วยเพิ่มความคงทนและ
ทนทานกับงานของกลุ่มลูกค้าที่ใช้ในงาน
อุตสหกรรม

  ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานไม้ของฮาโต้ช่วยรักษา
เนื้อไม้และสร้างความโดดเด่น ทนทานและ
สวยงามให้กับไม้ทุกประเภท

  ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้

 
 
HomeAbout UsProductProject Reference TipsContact Us
Copyright © 2005 Hato Paint (J.K.R.) Co.,Ltd.