HATO
  หน้าหลัก  ผลิตภัณฑ์   สีสำหรับงานไม้
 
  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมกับสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์งานไม้ของฮาโต้สามารถปกป้อง  รักษาเนื้อไม้ และยังเพิ่มความสวยงามให้
กับงานไม้ด้วย
 
     
 
 
หน้าหลักเกี่ยวกับฮาโต้ |  ผลิตภัณฑ์ |  ผลงานฮาโต้ |  รอบรู้เรื่องสี |  ติดต่อฮาโต
Copyright © 2005 Hato Paint (J.K.R.) Co.,Ltd.