HATO
 
 
 
ฮาโต้ ผลิตจากผงทองคุณภาพเยี่ยม จากอเมริกาให้ สีเหลืองทองสุกปลั่ง ดุจทองคำแท้
อ่านต่อ
เพื่อครอบครุมกลุ่มลูกค้า
ทุกกลุ่ม กลุ่มสีอุตสาหกรรม
ฮาโต้จึงถูกพัฒนาขึ้นมาด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
อ่านต่อ
กลุ่มสีตกแต่งอาคารฮาโต้ มีให้เลือกทั้งประเภทสีน้ำ และ สีน้ำมันเพื่อ
ให้ลูกค้าสามารถเลือกประเภทของ
สีที่เหมาะกับความต้องการ
อ่านต่อ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสม
กับสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่องจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์
งานไม้ของฮาโต้สามารถปกป้อง
อ่านต่อ
หน้าหลักเกี่ยวกับฮาโต้ |  ผลิตภัณฑ์ |  ผลงานฮาโต้ |  รอบรู้เรื่องสี |  ติดต่อฮาโต
Copyright © 2005 Hato Paint (J.K.R.) Co.,Ltd.